Kodulehel kasutatavad küpsised

MIS ON KÜPSIS EHK COOKIE?

Küpsis on tekstifail, mille veebileht saadab Kasutaja veebilehitsejale, mis omakorda salvestab selle Kasutaja arvutisse või mobiilseadmesse. Küpsised võivad olla vajalikud nii veebilehe normaalseks toimimiseks, kasutaja poolt tehtud valikute meelde jätmiseks või ka veebilehe kasutusega seotud analüüsiandmete saamiseks. Veebilehe korduvkülastamisel saadab veebilehitseja varem loodud tekstifaili veebilehega seotud serverile ning see võimaldab veebiserveril saada kasutaja kohta täiendavat informatsiooni (näiteks varasemalt valitud keelekeskkond, sisestatud kasutajanimi, vm).

ERINEVAD KÜPSISTE TÜÜBID

KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID

Tervis Spaa Grupp kodulehtedel kasutatakse küpsiseid, et:

Oma kodulehtedel võime veebikeskkondade normaalseks toimimiseks kasutada ka kolmandate osapoolte küpsiseid (näiteks: YouTube, Google Maps, Facebook, Google, vt).

KÜPSISTEST KEELDUMINE

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma enda veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste blokeerimisel tuleb arvestada, et kõik kodulehtedega seotud funktsionaalsused ei pruugi Kasutajale enam kättesaadavad olla.

Küpsiste kohta on võimalik täpsemalt lugeda veebilehelt: https://www.allaboutcookies.org/