Spa&Sport spordiklubi sisekorraeeskiri ja reeglid

1.   Spordiklubi reeglid

                       1.1. Spa&Sport Spordiklubi (edaspidi: Spordiklubi) on üldjuhul avatud iga päev kella 06:30 kuni 22:00 (v.a. riiklikud pühad, hoolduspäevad)

                       1.2. Spordiklubi külastajatel on võimalik osta perioodikaarte kehtivusajaga 30, 60 ja 90 päeva ostmise kuupäevast alates või perioodi alguse kuupäevaks määratud päevast. Perioodikaardi, mis on nimeline (personaalne) ostmisega loetakse perioodikaardi ostnud isik Spordiklubi püsikliendiks (edaspidi: Püsiklient). Perioodikaardi alusel on Püsikliendil võrreldes teiste külastajatega õigus ja võimalus kasutada Spordiklubi on-line broneerimissüsteemi ja saada osa Püsikliendi programmist ning Püsikliendi eripakkumistest ja soodustustest.

                       1.3. Spordiklubi perioodikaart kehtib isikuttõendava dokumendi alusel. Spordiklubi ruumid on kasutamiseks alates 12. eluaastast. Täiskasvanud saatjaga koos võib spordiklubi külastada ka alla 12. aastane, kellele on lunastatud pilet vastavalt Spordiklubi kehtivale hinnakirjale.

                       1.4. Spordiklubi jätab endale õiguse teha muudatusi treeningute ajakavas. Võimalikest muudatustest treeningute ajakavas teavitab Spordiklubi oma kodulehel http://www.terviseparadiis.ee/trennid esimesel võimalusel.

                       1.5. Spordiklubi ei garanteeri võimalust osaleda konkreetses rühmatreeningus või kindla treeneri treeningus.

                       1.6. Treeningusse tulles, avatakse külastajatele tsoon, kus treening toimub.

                       1.7. Spordiklubi ei vastuta külastajate võimalike haigestumiste või õnnetuste toimumise eest Spordiklubis viibimise ajal, mis on põhjustatud külastaja enda tegevusest või tegevusetusest. Samuti ei vastuta Spordiklubi külastajate isikliku vara eest.

                       1.8. Spordiklubi külastaja vastutab selle eest, et Spordiklubi poolt pakutavad tegevused on talle sobivad ning tervisele ohutud. Vajaduse korral tuleb konsulteerida treeneri või arstiga.

            1.9. Õnnetuse korral kohustuvad külastajad informeerima klienditeenindust või helistama  112. Spordiklubi tagab majas, kus toimuvad treeningud, esmaabi andva personali kohalolu.

2.       Perioodikaardi reeglid

2.1.  Rühmatreeningutesse tuleb Püsiklientidel eelnevalt registreerida ennast on-line broneeringusüsteemis http://www.terviseparadiis.ee/trennid, kõikidel teistel külastajatel palub Spordiklubi ennast registreerida Spordiklubi administraatori juures kohapeal või telefoni teel 445 1666, 447 9440.

2.2.  Püsikliendi Perioodikaarti saab peatada tasu eest neljaks (4) kuni üheksakümneks (90) kalendripäevaks. Perioodikaardi kehtivuse peatamise päeva tasu arvestatakse vastavalt kehtivale Spordiklubi hinnakirjale. Käesolevas punktis nimetatud Perioodikaardi peatamiseks täidab Püsiklient Spordiklubi administraatori juures avalduse ja tasub Perioodikaardi peatamise tasu Spordiklubi administraatorile enne soovitava, juba kehtiva perioodi, ajutise peatamise alguspäeva. Eelnimetatud tasu ei kuulu tagastamisele, kuid Püsikliendi avalduse alusel võib Spordiklubi avada Perioodikaardi enne esialgselt soovitud peatamise lõpptähtaega.

2.3.    Perioodikaardi kaotamisest palub Spordiklubi esimesel võimalusel teatada Spordiklubi kliendihalduri telefonil 445 1665 või veekeskuse telefonil 445 1666 või e-posti teel maris.niinemae@spa.ee

3.   Broneeringud

3.1.  Spordiklubi treeningugraafikut on võimalik näha kuni 14 päeva ette

3.2.    Treeninguid saab broneerida Reeglites sätestatud korras kuni 14 päeva ette

3.3.    Külastaja saab üheks päevaks teha treeningutele kuni kaks broneeringut (vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda suuremal arvul treeningutes elava järjekorra alusel)

3.4.    Külastajal saab kahe (2) nädala jooksul olla kokku viis aktiivset treeningute broneeringut

3.5.    Broneeringu tühistamine peab olema Püsikliendi poolt tehtud mitte vähem kui kaks tundi (2h) enne treeningu algust esmajärjekorras Spordiklubi broneeringute on-line süsteemis. Juhul, kui Püsikliendil ei ole võimalik tühistada broneeringut on-line süsteemis, saab Püsiklient tühistada broneeringu e-maili teel, saates kirja veekeskus@spa.ee mitte vähem kui kolm tundi (3h) enne treeningu algust.

3.6.    Spordiklubi Perioodikaarti mitteomavatel külastajatel on võimalik mitte vähem kui kolm tundi (3h) enne treeningu algust tühistada broneering treeningusse e-maili teel, saates kirja veekeskus@spa.ee.

3.7.    Juhul, kui külastajad ei täida kohaselt Reeglite punktis 3.5. või 3.6. teavitamiskohustust, on Spordiklubil õigus peatada kaheks (2) nädalaks klientide treeningutesse broneerimise õigus kui eelpool mainitud punktide vastu on eksitud kolmekümne (30) päeva jooksul vähemalt kaks (2) korda.

3.8.    Juhul, kui külastaja ei ole viis (5) minutit enne broneeritud treeningut kohal, kaotab tema broneering automaatselt kehtivuse ja soovijate olemasolu korral läheb broneeringu kaotanud külastaja koht kohapeal ootel olevale külastajale.

3.9.    Ühe (1) kuu jooksul kahte broneeritud treeningusse ilmumata jätmise korral kaotab külastaja järgmiseks kaheks (2) nädalaks õiguse broneerida kohti treeningutele.

3.10.Broneerimise õigust on soovi korral võimalik kliendile sobival ajal taastada tasudes selle eest vastavalt kehtivale Spordiklubi hinnakirjale veekeskuse kassasse „Broneerimisõiguste taastamise tasu“.

4.   Spordiklubi külastaja head tavad

4.1.    Rühmatreeningutele tulija peab treeningsaalis olema kohal vähemalt viis (5) minutit enne treeningu algust.

4.2.    Treeningpileteid hakatakse väljastama vastavalt eelnevalt tehtud broneeringutele ja/või ootel olevatele külastajatele 30 minutit enne treeningu algust. Treeningtsoonid avatakse treeningpiletid lunastanud klientidele mitte vähem kui 15 minutit enne treeningu algust.

4.3.    Peale treeningu algust saabunud klienti treeningusse ei lubata.

4.4.    Treeningtsoonis viibimise aeg on külastajatele üldjuhul 1,5 tundi. Spordiklubi ruumidest tuleb külastajatel lahkuda Spordiklubi lahtioleku aja jooksul.

4.5.    Külastajad kohustuvad kasutage Spordiklubi treeningvahendeid heaperemehelikult.

4.6.    Pärast treeninguid tuleb treeningvahendid tagastada nende algsele kohale. Treeningvahenditele raskuste panemine ja hilisem nende ära tõstmine on üks osa treeningust

4.7.    Külastajatele on soovitav treeningutele kaasa võtta treeningrätik - higi pühkimiseks ning matil pea alla panemiseks.

4.8.    Külastajad kohustuvad kasutama treeningruumides heledapõhjalisi sisetreeninguteks mõeldud jalatseid.

4.9.    Külastajatel on mittesoovitav kuulata valjult muusikat isiklikest vahenditest ja/või käituda muul viisil, mis võib häirida teisi külastajaid.

4.11.Rühmatreeningutele aeroobikasaalis on keelatud sisselülitatud telefoni(de) kaasavõtmine.

4.12.Joogitaara kohustuvad külastajad viskama selleks ettenähtud konteinerisse.

4.13.Külastajatel oodatakse mõistlikku ja arvestavat suhtumist teistesse külastajatesse ja Spordiklubi personali, sealhulgas tuleks külastajatel lähtuda sellest, et:

-          Liigne parfüümi kasutamine võib häirida teisi külastajaid;

-          Tõelised daamid ja härrad pesevad ennast enne basseini minekut;

-          Saunas pole lubatud kasutada mett, koorijaid ja teisi puitpinda määrivaid aineid;

-          Pesuruumides raseerimine on keelatud.